zo bereik je meerSamenwerken en communiceren. We blijken het allemaal knap lastig te vinden. Waarom klikt het met de ene persoon wel en met de ander niet? Hoe komt het dat sommige mensen in een overleg nooit hun mond opendoen? Waarom wordt er wel naar de ideeën van mijn collega geluisterd en niet naar die van mij? Hoe bereik je meer binnen het team?

Iedereen is anders en reageert op zijn eigen manier op situaties. Dat noemen we diversiteit binnen een team en we weten allemaal dat dit goed is voor het team. Maar: waarom blijkt het in de praktijk dan toch zo lastig te zijn om samen te werken en effectief met elkaar te communiceren?! Een belangrijke reden is: doordat we zo verschillend zijn, begrijpen we de ander vaak niet. Hoe zou het zijn wanneer dat begrip er wel is?

Om begrip te creëren is het belangrijk om eerst te weten hoe je zelf reageert op situaties. Weten wat jouw stijl van communiceren en je natuurlijke manier van doen is.

Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn. Met de Persoonlijke Stijl Analyse van DISC krijg je een heel helder beeld van je voorkeursstijl, gedrags- en communicatiestijl. Je leert jezelf nog beter kennen.

Wat is DISC?

 Het DISC model bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen: D, I, S, C en beschrijft de voorkeursstijl. Dit is het meest zichtbare deel van ons gedrag. Achtergrond, overtuigingen, kennis, ervaring, omgeving en interesses beïnvloeden onze voorkeursstijl. Kenmerken van deze 4 stijlen zijn:

Dominante gedragsstijl

Mensen met een dominante gedragsstijl zijn daadkrachtig, resultaatgericht en zullen persoonlijke uitdagingen aangaan. Ze spreken vaak vrij snel, duidelijk en met luid volume. Het zijn personen die meestal innovatief zijn, houden er niet van om tijd te verliezen en kunnen onder stress daardoor ongeduldig en egoïstisch overkomen. De ideale werkomgeving voor deze extraverte mensen ligt bijvoorbeeld in projecten met concrete resultaten. Vrijheid, zonder controle en zonder te veel details.

 Interactieve gedragsstijl

Mensen met een interactieve gedragsstijl zijn meestal praters, optimistisch, inspirerend en enthousiast. Vertrouwen wekken en netwerken zijn sterke eigenschappen. Ze spreken vaak geanimeerd, vriendelijk en gebruiken meestal veel woorden. Het zijn teamspelers met veel ideeën. Ze blijken vaak een creatieve probleem-oplosser te zijn die graag ondersteuning en aanmoediging biedt. Onder stress kunnen deze personen ongeorganiseerd en te optimistisch raken. De ideale werkomgeving voor deze extravert ligt vooral in veel contact met mensen, een democratische leidinggevende en bewegingsvrijheid.

 Stabiele gedragsstijl

Mensen met een stabiele gedragsstijl houden van betrouwbaarheid, overzicht en harmonie. Ze houden zich graag aan de regels, zijn servicegericht en loyale teamspelers. Ze spreken meestal op zachte, rustige en vriendelijke toon. Ze hebben graag een logische stap-voor-stap benadering. Onder stress kunnen deze personen afhaken en zich terugtrekken en zelfs inflexibel zijn. De ideale werkomgeving voor deze introvert is er één met praktische procedures en systemen, taken die op tijd afgerond kunnen worden en met langdurige relaties.

 Consciëntieuze gedragsstijl

Mensen met een consciëntieuze gedragsstijl zijn vaak perfectionistisch, voorzichtig en analytisch. Ze spreken meestal rustig en weloverwogen, het lijkt soms wat monotoon en koel. Ze hebben hoge kwaliteit- en werkstandaarden. Ze zijn over het algemeen objectief en realistisch met oog voor de details. Onder stress kunnen ze te kritisch en wat pessimistisch worden. De ideale werkomgeving voor deze introverte persoon is samenwerking binnen en klein team met gestructureerde procedures. Specialistische en inhoudelijke taken hebben vaak de voorkeur.

DISC

De D gaat op zoek naar richting om te kunnen beslissen en gaat vragen: ‘WAT gaan we doen?’

De I zoekt erkenning om te kunnen beïnvloeden en gaat vragen: ‘WIE gaat het doen?’

De S zoekt instructie om taken uit kunnen voeren en gaat vragen: ‘HOE gaan we dat doen?’

De C zoekt informatie om dingen te kunnen bedenken en gaat vragen: ‘WAAROM gaan we dat doen?’

Wanneer je inzicht hebt in je eigen gedrags- en communicatiestijl is het interessant om te kijken of je jouw teamleden of jouw klanten kunt interpreteren. Zijn ze introvert of extravert (bekijk hier blog) en welke gedragsstijl past volgens jou bij hen? Niet om de ander in een hokje te plaatsen, maar om elkaar beter te begrijpen en op elkaar af te stemmen.

Wil je meer weten over DISC en wat dit voor jezelf en/of jouw team kan betekenen? Bel: 06-28671215 of mail me naar: christine@cabcoaching.nl om de mogelijkheden te bespreken. Kijk hier voor meer informatie over DISC.