Weerstand op de werkvloer. Wie kent het niet? Vooral bij veranderingen kom je weerstand of zelfs bewuste tegenwerking bij mensen tegen. Waarom is dat toch?

Veel mensen worden onzeker van verandering. Het voelt als een bedreiging. Ze weten wat ze nu hebben en niet wat het gaat worden. Misschien hebben ze slechte ervaringen met veranderingen. Dan kan zijn gedwongen functieverandering of mogelijk zelfs ontslag. Maar ook de hoeveelheid van diverse veranderingen in de afgelopen jaren en geflopte veranderingen werken weerstand in de hand.

Mensen reageren op die verandering en het gevoel van bedreiging op hun eigen manier. De één reageert boos, de ander gaat tegenwerken. Weer een volgende wordt cynisch en probeert medestanders te mobiliseren in zijn of haar weerstand / tegenwerking. Anderen reageren soms apathisch. Heeft iedereen een hekel aan veranderingen? Nee zeker niet. Maar pas op! Ook degenen die van nature wel van verandering houden kunnen weerstand bieden.

Wanneer we naar de verschillende persoonlijkheden van mensen kijken wordt de waarom van weerstand inzichtelijker. Met die kennis kun je effectiever anticiperen op weerstand. Aan de hand van de 4 DISC temperamenten licht ik in het kort de reactie op verandering toe.

D temperament en omgaan met verandering

Van nature houdt iemand met een hoog D temperament wel van verandering. Maar dat betekent niet dat deze persoon altijd enthousiast zal zijn en blijven m.b.t. de verandering. 

Wat kan weerstand veroorzaken?

 • Besluiteloosheid of op safe spelen van leidinggevende of collega’s.
 • Gebrek aan leiderschap.
 • Doelloze activiteiten moeten verrichten.

Frustratie reactie

Anderen de schuld geven.

Wat te doen / waar heeft deze persoon behoefte aan?

 • Wees duidelijk, kort en bondig.
 • Benadruk het doel en beoogde resultaat.
 • Toon leiderschap

I temperament en omgaan met verandering 

Iemand met een hoog I temperament houdt ook wel van verandering. Maar het moet wel gezellig blijven.

Wat kan weerstand veroorzaken?

 • Wanneer deze persoon restricties aan hun vrijheid ervaart.
 • Gebrek aan invloed en betrokkenheid hebben in het proces.
 • Wanneer hun flexibiliteit in gedrang komt.

Frustratie reactie

Verward / chaotisch.

Wat te doen / waar heeft deze persoon behoefte aan?

 • Geef deze persoon een inspirerende rol in het proces.
 • Benadruk de kansen en focus niet teveel op wat fout kan gaan.
 • Geef ruimte om (tussentijdse) successen met elkaar te vieren.

S temperament en omgaan met verandering

Iemand met een hoog S temperament is in eerste instantie niet dol op verandering.

Wat kan weerstand veroorzaken?

 • Wanneer het een plotselinge verandering betreft.
 • Wanneer deze persoon geen tijd voor voorbereiding krijgt.
 • Wanneer voor het gevoel hun normen en waarden wordt geschonden.

Frustratie reactie

Bezorgd / depressief.

Wat te doen / waar heeft deze persoon behoefte aan?

 • Leg uit en laat zien wat de verandering inhoudt.
 • Geef de tijd om eraan te wennen.
 • Voorzie deze persoon van een stappenplan.

C temperament en omgaan met verandering

Iemand met een hoog C temperament houdt niet zo van verandering. Deze persoon maakt zich in eerste instantie zorgen over de effecten van de verandering.

Wat kan weerstand veroorzaken?

 • Gebrek aan informatie zal flinke weerstand oproepen.
 • Een impulsieve verandering.
 • Een niet onderbouwde verandering.

Frustratie reactie

Deze persoon zal zich terugtrekken.

Wat te doen / waar heeft deze persoon behoefte aan?

 • Feiten en bewijzen waarom deze verandering nodig is.
 • Voorbereidingstijd.
 • Informatie. Liefst op schrift, zodat deze persoon in alle rust alles kan nalezen en op een rijtje kan zetten.

Uit bovenstaande blijkt dat mensen verschillend op verandering reageren en verschillende behoefte hebben. Wanneer je daar rekening mee houdt in de verandering neem je al een deel van de weerstand weg. Maar daarmee ben je er nog niet. Hieronder volgen nog 3 tips.

Tip 1: Duidelijkheid

Creëer zoveel mogelijk duidelijkheid. Wat gaat er gebeuren en waarom. Wat is de noodzaak van de verandering en wat zijn de voordelen. Geef ook aan wat de gevolgen zijn wanneer de verandering niet doorgevoerd zou worden. Wat zou dat betekenen voor de organisatie, het team of individuele personen?

Tip 2: Betrokkenheid

Wanneer mensen betrokken worden en raken bij een veranderproces vermindert dit hun weerstand. Laat mensen meedenken over de verandering. Maak het hun project. Wat is hun visie en schenk ook aandacht aan hun onzekerheid en weerstand. Is die weerstand terecht of niet; zorg ervoor dat je dat kunt uitleggen en ombuigen. Daarmee creëer je een andere mindset. Bouw aan het vertrouwen.

Tip 3: Benodigdheden

Inventariseer – samen met de betrokkenen – wat zij nodig hebben om de verandering tot een succes te maken. Zorg voor de juiste middelen, de tijd en ruimte om hiermee te leren werken. Geef support, leer van fouten en vier (tussentijdse) successen met elkaar.

Meer lezen over hoe mensen omgaan met verandering? Lees hier meer.

Meer lezen over DISC? Lees hier meer.

Succes!

Christine