STOPOnlangs hoorde ik iemand de volgende uitspraak fluisteren: “Weet je waarom ik zo graag in een team werk?” “Omdat je dan de verantwoordelijkheid op iemand anders af kan schuiven.” Eerst dacht ik nog dat het een grapje was, maar de verteller meende het heel serieus.

Niet nemen van verantwoordelijkheid zie ik regelmatig bij teamleden. Vaak wordt onterecht gedacht dat de medewerkers niet gemotiveerd, onwillig of zelfs lui zijn. Uit nader onderzoek blijkt dat er een aantal redenen voor zijn waarom mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen.

De effecten van het afschuiven van verantwoordelijkheid liegen er niet om. Variërend van gemiste opdrachten, klanten die ontevreden zijn, conflicten tot verminderde omzet.

Eigen verantwoordelijkheid wordt ook wel eigenaarschap genoemd. We leven in een tijd waarin werkgevers graag willen dat medewerkers meer eigenaarschap ontplooien. Geen medewerkers die alleen maar afwachten tot ze een opdracht krijgen en die dan braaf uitvoeren. En als er geen opdracht wordt gegeven, wordt er ook niks gedaan. Zelf initiatief nemen en creatief naar oplossingen zoeken, daar willen steeds meer werkgevers naar toe.

Aan de andere kant zien we dat medewerkers niet alleen meer werken om brood op de plank te krijgen. Ze willen zich ontwikkelen in hun werk en als mens. Ze willen niet slechts orders op moeten volgen, maar zelf verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun werk.

Dus eigenlijk willen werkgevers en medewerkers hetzelfde wat betreft eigen verantwoordelijkheid nemen. En ondanks dat zie ik toch bij veel bedrijven dat het hier spaak loopt. Hoe komt dat?

Twee veel voorkomende redenen: 

Onduidelijkheid over de mate van verantwoordelijkheid nemen

Opvallend vaak blijkt uit gesprekken met medewerkers dat ze niet goed weten wat er eigenlijk van hen wordt verwacht of waar de grenzen liggen. Zeker na veranderingen binnen het bedrijf zijn mensen onzeker geworden over wat wel of niet (meer) kan. Ze krijgen de neiging om zich meer afhankelijk en passief te gedragen dan gewenst is. Tegelijkertijd zijn werkgevers en leidinggevenden vaak van mening dat medewerkers toch wel weten dat er van hen verwacht wordt dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen. Zo ontstaat ruis op de lijn.  

Advies: Schep duidelijkheid over de verwachting en de mate van verantwoordelijkheid nemen. Maak dit regelmatig bespreekbaar, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt. En wanneer mensen verantwoordelijkheid nemen werkt het heel stimulerend als ze hiervoor een compliment krijgen. Goed voorbeeld doet volgen.  

Aanspreekcultuur ontbreekt

Een team wordt pas echt succesvol wanneer er een cultuur ontstaat waarin men elkaar – op een juiste wijze – aanspreekt op gedrag en prestaties. Er wordt wel over gesproken, meestal bij het koffie apparaat. Maar dan is de persoon waarover het gaat hier zelden bij aanwezig. Geïrriteerde collega’s luchten hun hart bij elkaar, maar het lost niets op.

Advies: Stimuleer een aanspreekcultuur binnen het team. Maak het elkaar op een respectvolle manier aanspreken op ieders verantwoordelijkheid tot één van de vaste spelregels van het team.  

Herkenbaar? Behoefte aan slimme handvatten, direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk? Kijk dan naar onderstaand programma.

Nieuw in het aanbod:

PowerJump

PowerJump: krachtvoer voor teams 

Bouwen aan teamontwikkeling en gezamenlijk succes

Samen met Ellen Westerhout van De Talentversneller verzorg ik deze interactieve, leerzame en inspirerende teamdag. Geen droge theorie en passief luisteren, maar samen met het team aan de slag met boeiende opdrachten.

 

Herken je dit?

 • Dat het team niet helder communiceert met als gevolg onderlinge irritaties, ontevreden klanten of zelfs omzetverlies?
 • Diep van binnen weet je dat de teamleden hun volledige talenten niet optimaal benutten? De teamleden voelen dat ook zo, maar melden het niet?
 • Door organisatieveranderingen is jouw team nog geen (h)echt team?
 • Er sprake is van een wij/zij cultuur? Er wordt op eilandjes gewerkt?
 • Dat waardevolle kansen blijven liggen, omdat de teamleden onvoldoende eigen verantwoordelijkheid nemen?
 • Er is een constante tijdsdruk waardoor onvoldoende ruimte voor reflectie en/of groei binnen het team is?

Doorbreek de cirkel en leer met elkaar krachtiger en slimmer gebruik te maken van de communicatie en samenwerking. Wat levert de PowerJump op?

 • Meer tijdwinst door efficiënte communicatie
 • Er is een basis gelegd voor een nog effectievere samenwerking
 • Het gezamenlijk bereiken van een vastgesteld doel
 • Inzicht in de talenten en ambities binnen het team
 • Teamleden krijgen inzicht in de communicatiefilters, waardoor effectiever gecommuniceerd en samengewerkt wordt
 • Met elkaar concrete afspraken maken over de samenwerking

Lees hier meer over de PowerJump en de tijdelijke korting op deze 1-daagse dag vol krachtvoer voor teams. Bel me (06-28671215) of mail me (christine@cabcoaching.nl) voor meer vrijblijvende informatie.