VeranderingenVeranderingen op het werk. Wie heeft er niet mee te maken? Veranderingen hebben impact op mensen en hun werk. Dat stuit vaak op weerstand. Of het nu gaat om een reorganisatie, fusie, het weggaan van een collega of het overgaan op een nieuw administratiesysteem; het heeft invloed op mensen. En mensen gaan er verschillend mee om.

 

Hoe kun je mensen meekrijgen in de verandering? Mensen hebben verschillende behoeften en gaan op verschillende manieren om met veranderingen. Inzicht in deze behoeften, het gedrag én daarop inspelen zijn essentieel in het veranderproces. Het DISC model geeft inzicht in gedrag, de behoeften, de kwaliteiten en valkuilen van mensen.

Het DISC model bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen: D I S C en beschrijft de voorkeursstijl/temperamenten.

Hoe gaan mensen met verschillende temperamenten om met veranderingen?    

Mensen met een hoog D temperament en verandering:

Deze personen houden wel van een verandering en gaan graag direct en desnoods solo van start. Mensen met een hoog D temperament hebben behoefte aan tempo, actie en uitdaging. Ze zien al snel kansen en nieuwe mogelijkheden en willen die ook benutten. Nemen graag het initiatief en de leiding en hebben een sterke winnaarsmentaliteit.

Uitdagingen voor mensen met een hoog D temperament:

Controle loslaten en het tempo aanpassen zodat iedereen mee kan komen in de verandering. Luisteren naar problemen en gevoelens van anderen is lastig voor deze personen. Mag leren zich meer in te zetten op team-samenwerking waarbij hij anderen laat zien dat hij ze waardeert.

Mensen met een hoog I temperament en verandering:

Deze personen houden best wel van verandering en maken er graag een feestje van. Mensen met een hoog I temperament zijn enthousiast, spontaan en hebben behoefte aan inspraak. Ze zijn open en positief in contact met anderen en daarom heel goed in staat om anderen mee te krijgen in de verandering.

Uitdagingen voor mensen met een hoog I temperament:

Aandacht hebben voor belangrijke details om veranderingen georganiseerd op te pakken. Mensen met een hoog I temperament hebben de neiging om enthousiast met de verandering van start te gaan, maar maken de klus niet altijd af. De aandacht verslapt vrij snel.

Mensen met een hoog S temperament en verandering:

Deze personen houden niet zo van veranderingen. Ze streven liever naar continuïteit en stabiliteit en verandering betekent vaak verlies hiervan. Dat levert dan weer stress op. Mensen met een hoog S temperament hebben bij verandering vooral behoefte aan voorbereiding en instructie. Overleg met teamleden en harmonie zijn belangrijk.

Uitdagingen voor mensen met een hoog S temperament:

Besluiten nemen en in beweging komen bij verandering zijn voor mensen met een hoog S temperament een ware uitdaging. Ze hebben de neiging om de balans houden tussen klaarstaan voor een ander en voor zichzelf zorgen uit het oog te verliezen.

Mensen met een hoog C temperament en verandering:

Deze personen houden niet van veranderingen. Zeker wanneer de veranderingen impulsief en misschien zelfs ondoordacht overkomen. Mensen met een hoog C temperament hebben behoefte aan feiten, details en informatie zodat ze zelf in alle rust een beeld kunnen vormen en risico’s in kunnen schatten.

Uitdagingen voor mensen met een hoog C temperament:

Omdat deze mensen ieder risico uit weg willen gaan en er alles aan doen om fouten te voorkomen, komen zij moeizamer tot actie en kunnen besluiteloos overkomen. Vertrouwen hebben in een goede uitkomst van de verandering en niet pessimistisch worden is soms een hele uitdaging.

DISC

 

Niemand heeft bijvoorbeeld alleen een D of S temperament.

We hebben alle 4 de temperamenten in ons, maar 1 is primair. Deze primaire temperamenten zijn (globaal) hierboven omschreven m.b.t. verandering. Het is uiteraard niet zwart / wit. Het secundaire temperament heeft ook degelijk invloed op hoe wij reageren en communiceren.

Ter verduidelijking een voorbeeld:

SD temperament (S primair, D secundair)

Deze persoon is gericht op efficiency en snelle productie. Is vasthoudend en zelfverzekerd. Gebruikt schema’s en zorgt ervoor dat hij/zij deadlines haalt. Neemt leiding door praktisch en concreet aanwijzingen te geven over wat, hoe en wanneer iets moet gebeuren. Is een goede projectmanager die procedures ontwikkelt en stuurt.

SI temperament (S primair, I secundair)

Deze persoon is tolerant, vriendelijk, geduldig en zorgzaam. Mensen voelen zich snel op hun gemak bij hen. Helpt en ondersteunt anderen om hun doel te bereiken. In teams brengt deze persoon mensen samen door zich te richten op samenwerking en vertrouwen. Hij/zij is bereid en bekwaam om met veel verschillende mensen samen te werken.

In bovengenoemd voorbeeld zie je duidelijk de invloed van het secundaire temperament. In de dagelijkse praktijk – en zeker bij verandering – zal het inzicht hebben in de temperamenten van teamleden en hierop anticiperen een wereld van verschil maken. Wanneer aan de (verschillende) behoeften van de teamleden tegemoet gekomen wordt, zullen zij eerder en effectiever bereid zijn om mee te gaan in de verandering.

De Persoonlijk Stijl Analyse en een teamgrid geven de handvatten die bijdragen tot het succes van de verandering en de dagelijkse effectiviteit van het team.

Meer weten? Bel me op tel: 06-28671215 of mail naar info@cabcoaching.nl

Succes!

Christine