safariWat hebben teamleden en leidinggevenden gemeen met dieren en wat kunnen wij van hen leren? 

Onlangs sprak ik Joris, teamleider bij een administratiekantoor. Ik vroeg hem of hij binnenkort nog op vakantie gaat, maar hij verzuchtte dat hij voorlopig even niet op vakantie kan. Er moet flink gewerkt worden en het team van Joris draait niet zo lekker. Hij vertelde dat hij gelukkig afgelopen winter op safari in Afrika is geweest. Dat was een fantastische ervaring.

Begin dit jaar heeft het bedrijf noodgedwongen afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. En sinds kort zit er een teamlid overspannen thuis met als gevolg dat Joris en de rest van het team zich drie slagen in de rondte moet werken. Mensen zijn moe, hebben een kort lontje en de samenwerking loopt niet lekker. Wat is er aan de hand?

In ons gesprek kwam naar voren dat er onvoldoende vertrouwen is binnen het team. Vertrouwen in de leiding, maar ook in elkaar. Op de vraag hoe het contact met de overspannen medewerker is bleek dat er heel weinig contact is. Er wordt onderling op de zaak ook nauwelijks over gesproken. Joris moest toegeven dat hij daar misschien wel een rol in speelt door er zo min mogelijk over te praten. Hij vindt het lastig om zijn gevoelens te uiten en vermijdt dan maar liever om het over deze moeilijke issues te hebben.

Toen ik Joris vroeg of hij afgelopen winter in Afrika ook kuddes olifanten heeft gezien, keek hij me verward aan. Ja, dat hij inderdaad. Een kudde olifanten is een heel hecht en goed samenwerkend team. Daar kunnen wij als mensen veel van leren. Olifanten helpen elkaar, ze zijn zeer sociaal ook richting olifanten die niet mee kunnen komen met de kudde. Zieke olifanten worden ondersteund en als er olifanten overlijden dan wordt op een waardige manier afscheid genomen. Dat schept een band en versterkt de samenwerking van de olifanten. Dat is nodig om te overleven. 

Vertaling naar het team in het bedrijfsleven:

Wordt het vertrek van de medewerkers doodgezwegen met de kans dat de achterblijvers hun toekomst met angst en beven tegemoet zien of wordt er ruimte gecreëerd waarin mensen erover kunnen praten met de leidinggevende en collega’s? Hoe wordt binnen het team omgegaan met mensen die (langdurig) ziek zijn? Laten “aanmodderen” of wordt er open en eerlijk gewerkt aan een oplossing binnen of buiten het bedrijf? En hoe is de communicatie met de collega’s? Wordt contact met de zieke collega en met elkaar gestimuleerd om de band met elkaar te versterken of juist niet?

De voornaamste les die wij van dieren kunnen leren is dat communicatie en (h)echte samenwerking binnen het team van levensbelang zijn. Je kunt als team succes boeken en tegenslag het hoofd bieden, wanneer het team een veilige omgeving vormt. Een team waarbij het groepsbelang boven het individuele belang staat. Net als bij de kudde olifanten. Voor Joris is duidelijk geworden wat hem en zijn team te doen staat. Verbetering van de communicatie en de samenwerking. Joris gaat met zijn team – figuurlijk – op safari en CAB training & coaching mag hen daarbij helpen.

Handtekening Christine