Zelfreflectie Uit onderzoek blijkt dat succesvolle mensen nieuwsgierig en leergierig zijn. Ze hebben focus een open mind en vooral, een vermogen tot zelfreflectie.

Zelfreflectie, wat is dat eigenlijk? 

Reflecteren betekent dat men zichzelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt en welke keuzes je maakt. Welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Dit bewust stilstaan bij je gedrag, ervaringen en het effect hiervan op anderen helpt je om effectiever te handelen. Op basis van deze inzichten kan je het eigen handelen bijstellen en daarmee de kwaliteit van de eigen werkzaamheden verhogen.

Reflectie is belangrijk voor iedereen binnen het bedrijf, maar niet iedereen weet hoe je dat doet. 

In mijn praktijk merk ik regelmatig dat zelfreflectie voor veel mensen onbekend terrein is. Door het stellen van de juiste (open) vragen krijgt de gesprekspartner inzicht over zijn/haar eigen handelen en wat daar de achtergronden en eventuele gevolgen van zijn. Een reflecterende medewerker verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en ontwikkelt persoonlijk leiderschap. Als (coachend) leidinggevende kun je medewerkers helpen bij het ontwikkelen van hun vermogen tot zelfreflectie.

STARR methode

Een praktisch model dat helpt bij zelfreflectie om gedrag te reflecteren is de STARR methode. STARR staat voor: Situatie / Taak / Actie / Resultaat / Reflectie. Met deze methode ga je een concrete situatie onder de loep nemen. Het doel is om zelf of de medewerker inzichten te laten krijgen op eigen gedrag. Op basis van deze inzichten wordt het duidelijk wat goed werkt en waar bijgestuurd moet worden.

STARRPNG

 

Wanneer je als leidinggevende voor de eerste keer met een medewerker aan zelfreflectie gaat doen, kunt je overwegen om te beginnen met een succeservaring. Dat vergemakkelijkt het proces van leren kijken naar het eigen handelen. Mocht de medewerker niet direct antwoord kunnen geven op de vragen overweeg dan om de vragen op papier mee te geven. Dit geeft de medewerker de ruimte om in alle rust na te denken over de vragen en zijn/haar eigen handelen. Maak een afspraak waarin jullie samen de reflectie gaan bespreken. 

Succes met reflecties en geniet van de persoonlijke ontwikkeling!