Plan van aanpak Personal Coaching

Voorbereiding van een personal coaching traject:

 • Wanneer wij elkaar nog niet kennen, starten wij met een gratis en vrijblijvende kennismaking van een half uur. Tijdens dit gesprek is er gelegenheid om te bekijken of er tussen u en mij de bekende “klik” is.
 • Indien het personal coaching traject een vervolg is op één van de trainingen en wij elkaar inmiddels kennen, laten wij het kennismakingsgesprek achterwege.
 • Besluiten wij het personal coaching traject met elkaar aan te gaan, dan vult u een uitgebreid intakeformulier in, ter verheldering van uw coachvraag en uw persoonlijke leerdoelen.
 • Onze vervolgafspraak, het daadwerkelijke intakegesprek, gebruiken wij om op basis van het ingevulde formulier uw doel(en) helder te maken en te bespreken op welke thema’s wij ons tijdens het coachtraject focussen.

Tijdens het personal coaching traject:

 • Personal coaching kenmerkt zich door 1-op-1 sessies en daarmee in een veilige omgeving. Dit kan op mijn kantoor, bij u op kantoor, via skype of per telefoon.
 • Per coachgesprek gaan we telkens aan de slag met een thema uit uw leerdoelen.
 • Wij werken doelgericht naar het beoogde resultaat.
 • U krijgt tijdens de coachgesprekken oefeningen / opdrachten mee die helpen om het resultaat nog succesvoller te maken.
 • Indien dit coachtraject een vervolg is op een training van het bedrijf waar u werkt, kan het gewenst zijn halverwege het traject een tussentijdse evaluatie met uw werkgever of leidinggevende te plannen. Met hen wordt nimmer de inhoud van de coachgesprekken besproken.
 • Ook wanneer u privé bij mij coachgesprekken volgt, kunt u tussentijds om een evaluatie vragen.

Personal coaching traject afgerond. En dan?

 • Na afronding van het personal coaching traject bied ik u een halfjaar lang de gelegenheid uw vragen m.b.t. het thema van het personal coaching traject via de mail aan mij te stellen.
 • Wanneer er sprake is van een werkgever die opdracht geeft tot personal coaching, vindt er een eindevaluatie met uw werkgever plaats. Met uw werkgever wordt nimmer de inhoud van de coachgesprekken besproken.

Met deze aanpak weet ik een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de individuele deelnemer én aan het resultaat van mijn opdrachtgevers.

Ik geloof dat organisaties tot nog meer in staat zijn wanneer ze gebruik weten te maken van de (verborgen) kwaliteiten van medewerkers en leidinggevenden. Keer op keer merk ik dat aspecten als: betrokkenheid, waardering, persoonlijke ontwikkeling en plezier bepalend zijn voor betere prestaties.