Cyber operatorDigitalisering neemt een steeds snellere en hogere vlucht. Onlangs sprak ik een teamleider van een middelgroot administratiekantoor over dit onderwerp. Hij stelde de volgende vraag: “worden we straks bijna allemaal vervangen door robots of gloort er toch hoop aan de horizon?” Zeker bij de bedrijfstak van de financiële dienstverleners zal in de toekomst de digitalisering nog veel verder toenemen.

Hoe de toekomst er precies uit zal gaan zien durf ik niet te zeggen. Eén ding weet ik zeker: de robots en verdere digitalisering houden we niet tegen. Technologische ontwikkelingen vergroten immers de productiviteit van arbeid. Denk hierbij aan de digitalisering van informatie en de rekentechnologie. Allerlei informatie wordt sneller, foutloos en massaler verzameld en verwerkt.

Maar de belangrijke vraag is: hoe kunnen we ons onderscheiden van robots?

Marcia Goddard, neurowetenschapper bij YoungCapital, heeft een top 5 aan vaardigheden samengesteld waarmee je robots (voorlopig) de baas blijft:

1-  De groei-mindset

Om de robots de baas te blijven kom je volgens Marcia Goddard niet weg met een zogenaamde fixed mindset. Dat houdt in dat je ervan uit gaat dat je met bepaalde kwaliteiten en talenten geboren wordt en daar niet bijster veel meer aan kunt veranderen. Dat is in de meeste gevallen een eigen overtuiging en niet per definitie de ultieme waarheid. Wil je relevant blijven in het arbeidsproces dan zal je gedurende je hele carrière bereid moeten zijn om telkens nieuwe dingen te leren. Er zal steeds meer behoefte komen aan mensen met een groei-mindset. Mensen die zich aan kunnen passen aan de veranderingen en daarin mee willen.

2-  Empathie

Computers en robots kunnen gigantisch veel, maar ze hebben geen empathie. Dat is nog steeds aan ons mensen voorbehouden. Empathie is je in kunnen leven in de belevingswereld, gevoelens of gedachtegang van je collega of klant. Dat betekent dat je kunt luisteren, meedenken en doorvragen. In staat kunnen zijn om lichaamstaal te lezen en hierop passend te reageren. Empathisch vermogen kun je vergroten en wordt in de toekomst nog belangrijker om ons te onderscheiden van de robot.

3-  Kritisch denken en probleemoplossend vermogen

Kritisch denken betekent dat je onafhankelijk van anderen informatie analyseert en beoordeelt. Je komt door zorgvuldig na te denken tot je eigen, gefundeerde conclusies. Je onderzoekt aannames, evalueert het bewijs. Je kunt alternatieve opvattingen overwegen en je bent in staat jezelf vragen te stellen over beweringen en conclusies. Kritisch denken kun je leren. Stel jezelf bij het analyseren van bepaalde informatie eens de volgende vragen:

  • Is dit waar?
  • Waarom is dat zo?
  • Is dat een feit of een mening?
  • Zijn de feiten verifieerbaar?
  • Waarom is dit belangrijk?

Probleemoplossend vermogen is samen met kritisch denken één van de belangrijkste skills van de toekomst. Slagvaardig en doeltreffend problemen analyseren en oplossen, daar is grote behoefte aan. Ook hierbij is het vermogen om goede vragen te kunnen stellen essentieel.

4-  Creativiteit

Outside the box denken of vernieuwend denken dat kunnen robots niet. Creativiteit is niet alleen weggelegd voor een selecte groep zoals tekenaars, grafische ontwerpers of engineers. Sparren met collega’s of andere vakgenoten stimuleert de creativiteit.  De kern van creativiteit is het onderzoek naar een andere denkroute dan verwacht of gebruikelijk.

5-  Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Flexibiliteit betekent openstaan voor en adequaat inspelen op verander(en)de omstandigheden. Kunnnen omschakelen en aanpassen aan de nieuwe situaties en standpunten. Het kan betekenen dat je bereid moet zijn om te werken op een flexibele werkplek of op diverse locaties met verschillende collega’s.

Bron: YoungCapital

Waar liggen jouw kansen? Laat jezelf niet buiten spel zetten en kom tijdig in actie. Zelfontwikkeling op meerdere gebieden is voor de nabije toekomst meer dan ooit een must. Wil jij de veranderingen de baas blijven en op zoek gaan naar jouw succesfactoren? Ik kan jou daar bij helpen. Bel of mail me voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Op jouw succes!

Handtekening Christine