drijfveerWat bepaalt nu waarom we de dingen die we doen ons wel of geen energie geven? Of waarom we überhaupt de dingen doen die we doen? Het zijn onze drijfveren. Iedereen beschikt over drijfveren en deze bepalen voor een groot deel hoe we functioneren en zelfs hoe we ons gedragen. Wanneer we ons bewust zijn van onze drijfveren en deze bijvoorbeeld aansluiten bij het team waarin we werken kunnen we excelleren.

Het is dus voor zowel medewerkers als leidinggevenden essentieel om bewust te zijn van de individuele drijfveren. In de praktijk blijkt dat veel mensen zich helaas niet bewust zijn van deze drijfveren. En als de (onbewuste) drijfveren niet aansluiten bij de werkomgeving is de kans op frustratie, ontevredenheid of zelfs overspannenheid groot. Genoeg reden om drijfveren eens onder de loep te nemen.

Voorbeeld van mismatch tussen drijfveren en werkomgeving:

Onlangs heb ik een aantal coachsessies gehad met een leidinggevende die steeds meer moeite kreeg in haar functie. Ze ondervond weerstand bij haar medewerkers, wist niet goed meer hoe zij hen moest motiveren en aansturen. Ze ging met steeds meer tegenzin naar het werk en op zondagavond kreeg ze al buikpijn bij het idee dat ze de volgende morgen weer naar het werk moest. Ze balanceerde op het randje van overspannenheid.

In onze gesprekken zijn we eerst op zoek gegaan naar haar drijfveren. We zijn begonnen met het zoeken naar de antwoorden op vragen als: Waardoor raak jij gemotiveerd? En waar krijg jij energie van? Waar doe jij het voor? Door stil te staan bij de antwoorden op deze vragen werd zij zich bewust dat haar drijfveer vooral ligt op het aansturen van een team middels een coachende stijl. In de organisatie waarin zij werkt, werd echter verwacht dat zij vanuit een hiërarchische positie leiding geeft. Dit sloot absoluut niet aan bij haar drijfveren en dat begon zijn tol te eisen. Zij is in gesprek gegaan met de organisatie om te kijken of een coachende manier leidinggeven tot de mogelijkheden behoort binnen dit bedrijf. Zo niet, dan was het voor haar heel helder dat zij op zoek zou gaan naar een organisatie waar dit wel kan. Dat is beter voor haar, het team en de organisatie.

Welke drijfveren zijn er? Hieronder staan een aantal drijfveren genoemd. Er zijn er uiteraard nog veel meer. Welke herken je bij jezelf of bij anderen? 

Economische zekerheid: vaste baan, een pensioen

Status: aanzien en/of rijkdom

Avontuur: uitdagende en nieuwe ervaringen

Specialisme: ergens heel goed in willen zijn

Variatie: veel verschillende dingen willen doen

Ambitie: streven om goed te willen presteren

Vrijheid: zelf beslissingen kunnen nemen

Creativiteit: vernieuwend bezig zijn, nieuwe ideeën of producten

Stabiliteit: goed evenwicht tussen werk en privé

Sociale contacten: vriendschap en harmonie

De belangrijkheid van drijfveren kan na een aantal jaren zelfs veranderen. Heb je net een huis gekocht en een jong gezin gesticht dan is de kans groot dat economische zekerheid op dit moment de belangrijkste drijfveer is. Over een aantal jaar zou het zomaar kunnen zijn dat de drijfveer ambitie de belangrijkste drijfveer is geworden en economische zekerheid een plaatsje zakt op jouw ranglijst. Bewust worden en blijven van persoonlijke drijfveren helpen om doelen te bereiken en gemotiveerd te blijven. Inzicht in drijfveren helpt je bij het plannen van je carrière, bij de keuze van een training of opleiding of het vinden van de juiste organisatie. Wanneer dit op elkaar aansluit ervaar je voldoening en zingeving in je werk en leven.

Benieuwd naar jouw drijfveren? Ik help je graag bijvoorbeeld met behulp van DISC ze te ontdekken. 

Handtekening Christine