vraagtekenVraag jij je ook wel eens af hoe het komt dat de communicatie met de ene persoon zoveel gemakkelijker loopt dan met de ander? Waarom het soms lijkt of je gesprekspartner een andere taal spreekt? De kans is groot dat die gesprekspartner communiceert via een ander V.A.K. dan jij.

V.A.K. staat voor: visueel, auditief, kinesthetisch.

Bij communicatie ontvangen wij informatie die via onze zintuigen wordt omgezet naar ons brein. Ons brein heeft -onbewust- een voorkeur via welk zintuig zij deze informatie opneemt.

Deze voorkeurszintuigen zijn:

  • gezichtsvermogen (visuele waarneming)
  • het gehoor (auditieve waarneming)
  • het gevoel en tastzin (kinesthetische waarneming)

Wat is het voordeel om te weten wat jouw voorkeurszintuig is en die van je gesprekspartner?

 Wanneer je weet hoe jij communiceert (op welk level) en hoe jouw gesprekspartner communiceert, dan kun jij jouw communicatie afstemmen op de ander. Je komt dan veel meer op dezelfde golflengte te zitten. De communicatie verloopt soepeler en je zult jouw doel sneller bereiken. Want laten we eerlijk wezen: veel van onze dagelijkse communicatie voeren we met een doel. Je wilt dat iemand iets gaat doen of juist niet meer doen of je wilt dat iemand iets onthoudt of begrijpt.

Hoe herken je V.A.K.?

Kenmerken visueel ingestelde mensen:

Stemgebruik            :snel, hoog, helder

Lichaamstaal            :snelle krachtige bewegingen, hoofd rechtop (meestal) snelle pas

Gesproken woorden  :inzicht, helder, zichtbaar, kleurrijk, scherp, visie, vaag

Als iemand visueel is ingesteld denkt hij vooral in beelden. Hij ziet als het ware de plaatjes of als een film voor zich. Iets wat ze een keer hebben gezien, kunnen ze zo nadoen. Een visueel gebruikt vaak termen als: ik zie het wel zitten. Of: zie je wel in dat …… Of: zo heb ik het nog niet bekeken. Of: kijk het zit zo……

Visuele personen vergeten vaak mondelinge instructies en raken verveeld door lange, mondelinge aanwijzingen. Hij wil informatie het liefst in beelden ontvangen, hij wil graag een overzicht en snel kunnen zien wat bijvoorbeeld de voordelen zijn. Ze zijn meestal gek op grafieken, plaatjes en flipover. Hoofdlijnen zijn het belangrijkst. Details kunnen irriteren.

Kenmerken auditief ingestelde mensen:

Stemgebruik            :gemiddelde snelheid, variatie in toonhoogte, melodieus

Lichaamstaal            :hoofd schuin naar links of rechts

Gesproken woorden  :luisteren, klinken, zeggen, roepen, zogezegd, uiten

Voor iemand die auditief is ingesteld is het voornamelijk de toon die de muziek maakt. Deze persoon is gefocust op woorden en geluiden en praat graag aan de telefoon. Auditieve mensen leren gemakkelijk door naar iemand te luisteren. Een auditief persoon gebruikt ook regelmatig veel woorden om iets te vertellen. Gebruikt termen als: wat ik nu toch heb gehoord……. Of: ik laat nog van me horen. Of: klinkt goed.

Auditieve personen willen graag details, onvolkomenheid of onduidelijkheid in jouw communicatie zal snel leiden tot de reactie: “hoe bedoel je dat precies?”

Kenmerken kinesthetisch ingestelde mensen:

Stemgebruik            :zacht en met pauzes, wat traag

Lichaamstaal            :rustige bewegingen, (vaak) vrij langzame pas

Gesproken woorden  :raken of aanraken, dringend, inlevend, ik heb gevoel dat, pakkend

Iemand die kinesthetisch is ingesteld, richt zich vooral op wat hij voelt. Hij heeft wat meer tijd nodig voordat hij reactie geeft. Dat is kenmerkend voor iemand met een kinesthetische voorkeur; informatie verwerken via het gevoel. Deze persoon spreekt vaak wat langzamer omdat hij tegelijkertijd “aan het voelen is”. Een kinesthetisch persoon zal in veel gevallen als laatste reageren. Gebruikt ook regelmatig woorden als: ik heb het gevoel dat ……. Of: dat voelt niet of wel goed. Of: voel je wat ik bedoel? Kinesthetische mensen zijn gevoelig voor fysieke beloningen zoals een schouderklopje. Zij zijn sterk gericht op samenwerking, sfeer en vriendelijkheid.

Een voorbeeld:

Stel je bent zelf bijvoorbeeld visueel ingesteld en je gesprekspartner is kinesthetisch ingesteld. Dan zal jouw boodschap meer impact hebben wanneer je rustiger spreekt en de ander de tijd geeft om jouw informatie of vraag “in te laten dalen”. Besef dat de ander jou zeer waarschijnlijk direct begrijpt, maar even tijd nodig heeft voordat hij antwoord geeft. Het werkt zelfs averechts wanneer je je vraag herhaalt of op een andere manier stelt. De kinesthetische persoon krijgt dan niet de kans om bij het gevoel te komen en klapt mogelijk dicht. En jij voelt je misschien gefrustreerd, omdat je het idee hebt dat de ander je niet begrijpt of geen antwoord geeft. Er ontstaat zo miscommunicatie.

Begrip van elkaars voorkeurszintuig V.A.K. en je daarop af kunnen stemmen, maakt de communicatie met collega’s én met klanten een stuk effectiever.

Handtekening Christine