Stabiele stijl DISCWe zeggen vaak: ‘Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde, want dat zou erg saai zijn.’ Dat klopt natuurlijk helemaal. Daarnaast is variëteit in een team onmisbaar. Maar die verschillen zijn soms ook erg lastig. Inzicht in die verschillen helpt ons om beter samen te werken en effectiever te communiceren.

 

DISC beschrijft onze 4 fundamentele temperamenten: dominant, interactief, stabiel en consciëntieus.

S-stijl van DISC onder de loep

Iemand met een S-stijl (stabiel) is attent, loyaal, en servicegevoelig. Deze persoon is een betrokken teamspeler die houdt van routine en heeft normen en waarden hoog in het vaandel. Hij werkt graag stap voor stap en maakt af waar hij aan begonnen is. Houdt niet van plotselinge veranderingen en kan daardoor juist zeer voorzichtig worden. Iemand met een S-stijl houdt niet van conflicten en heeft de neiging  zich – waar mogelijk – te schikken naar de ander.

Wanneer iemand met een hoge S-stijl goed in zijn energie zit zal hij/zij handelen en communiceren vanuit de kwaliteiten. Wanneer echter de omstandigheden minder gunstig zijn, er (veel) stress ontstaat (zakelijk of privé) zal deze persoon handelen en communiceren vanuit de valkuilen. Dat gaat intuïtief, dus onbewust. Bewust worden van de valkuilen helpt om effectiever te worden.

Kwaliteiten en valkuilen van een hoge Stabiele stijl

kwaliteiten                                                      valkuilen

Harmonieus                                                          Conflict vermijdend

Zorgzaam                                                               Zichzelf wegcijferen

Evenwichtig / stabiel                                            Behoudend

Behulpzaam                                                          Bemoeizuchtig

Geduldig                                                                Beslissingen uitstellen

Bescheiden                                                           Onzichtbaar

Rustig                                                                     Gesloten

Dienstbaar                                                            Grenzeloos

Oorzaken van stress / houdt niet van: 

 • Misverstanden
 • Schending van normen en waarden
 • Verlies van stabiliteit
 • Onpersoonlijke behandeling
 • Plotselinge veranderingen
 • Ongevoeligheid

Stress signalen: 

 • Trekt zich terug, uit de emotie niet
 • Wordt oordelend, koel en/of koppig
 • Gaat piekeren
 • Gaat veranderingen nog meer uit de weg
 • Durft geen, of kan moeilijk een besluit nemen

De ideale werkomgeving van iemand met hoge S-stijl:

Iemand met een hoge S-stijl werkt graag in een stabiele en harmonieuze omgeving met menscontact. Hij wil het liefst anderen behulpzaam zijn en geeft de voorkeur aan een actieve rol binnen het team. Deze persoon wil graag een relatie opbouwen met een kleine groep mensen. Heeft behoefte aan instructie over bijvoorbeeld werkwijzen. Impulsieve en ondoordachte besluitvorming werkt demotiverend.

Communiceren met de S-stijl. 5 Tips:

Een persoon met een S temperament: 

1.  Iemand met een S temperament wil graag weten wat er van hem verwacht wordt. Hij wil weten wat hij moet doen om aan verwachtingen te voldoen.

Actie: Geef duidelijke instructies, stap voor stap. Deze persoon zal bij onduidelijkheid niet snel om opheldering vragen. Check daarom of de instructie helder is.

2.  Iemand met een S temperament wil graag persoonlijk betrokken zijn bij hetgeen hij doet.

Actie: Toon oprechte interesse. Houd deze persoon op de hoogte. Stel vragen en nodig uit om te vertellen. Vergeet vooral niet te luisteren.

3.  Deze persoon wil graag welgemeende waardering, maar zal er niet om vragen.

Actie: Geef complimenten en laat oprechte waardering zien.

4.  Iemand met een S temperament is een logische denker en wil graag oorzaken en gevolgen weten.

Actie: Zorg voor een logische redenering en degelijke onderbouwing. Spring niet van de hak op de tak, dat wordt als chaotisch ervaren.

5.  Deze persoon vindt het niet prettig om voor een voldongen feit komen te staan of om plotseling te moeten beslissen.

Actie: Bereid hem voor, zet uiteen wat er gaat gebeuren. Geef deze persoon bedenktijd als het om beslissen gaat of wanneer je een reactie wilt.

Bron: Q4Profiles

Wat de volgorde van de voorkeursstijlen of temperamenten is kunnen we meten met de DISC Persoonlijke Stijl Profiel of Commerciële Stijl Profiel.

Wil je meer weten over DISC en wat dit voor jezelf en/of jouw team kan betekenen? Bel: 06-28671215 of mail me naar: christine@cabcoaching.nl om de mogelijkheden te bespreken. Kijk hier voor meer informatie over DISC en de Persoonlijke Stijl Analyse.