Leadership Synergy Concept Swan flying - evening sky - arrowDe woorden persoonlijk leiderschap associëren veel mensen met leiderschapsfuncties van managers en leidinggevenden. Dat is een misverstand. Het gaat niet over leidinggeven aan anderen, maar leiderschap over je eigen leven en carrière.

Wat is persoonlijk leiderschap? 

Persoonlijk leiderschap betekent grofweg: in staat zijn je doelen te bereiken door optimaal gebruik te maken van je talenten en kwaliteiten. Dat betekent op zoek gaan naar persoonlijke drijfveren en doelen, normen en waarden, het maken van keuzes en het omgaan met de consequenties daarvan. Iedereen heeft persoonlijk leiderschap nodig om zich te ontwikkelen, om te kunnen gaan met stress of tegenslag en voldoening te halen uit het werk en het leven. Dit geldt van medewerker tot directeur.

Persoonlijk leiderschap tonen of toch liever niet?!

Regelmatig geven managers en leidinggevenden te kennen dat ze graag meer persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij medewerkers zouden willen zien. Een belangrijke oorzaak van dit gebrek aan persoonlijk leiderschap en eigenaarschap is: angst en onzekerheid. Veel medewerkers zijn bang ‘de kop boven het maaiveld uit te steken’. Ze zijn bang en onzeker om fouten te maken als ze op eigen initiatief iets uitproberen of ontwikkelen. De angst om hierop afgerekend of zelfs ontslagen te worden werkt dan verlammend en persoonlijk leiderschap tonen wordt uit de weg gegaan.

 Wat heb je nodig voor persoonlijk leiderschap? 

 • Zelfkennis

Inzicht in de eigen persoonlijke kwaliteiten, talenten en valkuilen zijn belangrijk. Waar liggen de interesses en wat zijn jouw angsten en onzekerheden. Zelfreflectie sluit hierbij naadloos aan. Zie mijn eerdere artikel: Reflecteren en Persoonlijk Leiderschap

 • Verantwoordelijkheid

Persoonlijk leiderschap betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Lastige situaties niet uit de weg gaan. Op zoek gaan naar de mogelijkheden.

 • Lef

Voor persoonlijk leiderschap heb je een gezonde dosis lef nodig. Lef om op zoek te gaan naar wat jou drijft en blij maakt. Lef om uitdagingen het hoofd te bieden en oplossingen te bedenken en uit te proberen. Om te staan voor wie je bent.

 • Herkenning gedragspatronen

Het herkennen en erkennen van de eigen gedragspatronen is een belangrijk onderdeel van persoonlijk leiderschap. Welke gedragspatronen belemmeren en welke gedragspatronen moeten ontwikkeld worden? Inzicht en aanpak hierin brengt de persoonlijke leiderschapskwaliteiten naar een hoger niveau. 

Wat levert persoonlijk leiderschap op? 

 • Beter omgaan met weerstand
 • Weten wat je wilt en niet wilt
 • Kansen zien en grijpen
 • Gezonde balans tussen werk en privé
 • Beter omgaan met spanningen en (werk)stress
 • Grip op je communicatie
 • Meer oog voor wat de ander (partner of team) beweegt of nodig heeft
 • Ontwikkeling van de eigen potentieel

Hoe persoonlijk leiderschap het team versterkt  

Afgelopen dagen ben ik weer getuige geweest van een perfect staaltje persoonlijk leiderschap en teamwork dat in de lucht hangt. Ik heb het hier over het vliegen in V-formatie van ganzen. Die ganzen vliegen niet zonder reden in V-formatie. Het energieverbruik van de hele groep kan hierdoor met wel 50% worden teruggedrongen. Dit komt omdat een gans wanneer hij zijn vleugels klapt op de wind, een opwaartse kracht creëert voor de gans die daarachter vliegt. Over duurzaamheid gesproken!

Als een gans uit de formatie valt, dan voelt deze ineens de vertraging en weerstand van het alleen vliegen. Dit stimuleert hem om in het team te willen blijven. De gans die als leider voorop vliegt wordt bij vermoeidheid afgelost door een andere ervaren gans die dan de plaats van de leidende gans overneemt. Leiderschap is hier dus gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij meerdere ganzen persoonlijk leiderschap tonen en zo het team versterkt.

Hoe kunnen we dit vertalen naar bedrijfsorganisaties?

Het is belangrijk om in formatie te blijven, echt samen te werken en proactief informatie uit te wisselen met degene die in de richting van hetzelfde doel “vliegt”. En niet te vergeten: verantwoordelijkheid delen en proactief te zijn door persoonlijk leiderschap te tonen.  

In mijn praktijk kom ik regelmatig tegen dat samenwerking hapert op communiceren en verantwoordelijk geven en nemen. Een interactieve training geeft inzicht in de pijnpunten en reikt handvatten aan om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en daarmee de individuele personen en het team te versterken.

Bron: managementboek Animal Firm

Handtekening Christine