effectieve communicatieOf je nu een professional bent met veel klantcontact of een leidinggevende van een team, je wilt je doelen bereiken. Effectieve communicatie is dan een must voor jou. Maar hoe doe je dat? Moet je vooral een makkelijke prater zijn? Het geheim zit hem in empathisch kunnen luisteren.

Empathie is inlevingsvermogen. Empathisch luisteren is meer dan alleen maar aandachtig luisteren. Bij deze vorm van luisteren gaat het erom dat je niet alleen de inhoud van de boodschap begrijpt, maar ook de emotionele signalen opvangt. Je hebt oog voor de behoefte van je gesprekspartner en geeft hier aandacht aan. Je gesprekspartner voelt zich hierdoor veilig en begrepen. Je gaat als het ware in de schoenen van de ander staan.

Even voor de duidelijkheid: begrip hebben betekent niet dat je per definitie dezelfde mening moet hebben. Je kunt wel degelijk een andere mening hebben en je toch inleven in het verhaal en de gevoelens van je gesprekspartner. Het is misschien niet gemakkelijk, maar wel belangrijk als je toch je doel wilt bereiken.

5 tips om empathisch te luisteren.

 1.  Focus volledig op de ander

Richt je aandacht op de gesprekspartner en niet af en toe even kijken op je telefoon, computer of ‘en passant’ een ander gesprek proberen te volgen. Maak oogcontact met je gesprekspartner en kijk of je waar kunt nemen of de ander zich op het gemak voelt ja of nee. Zo niet stel dan een paar vragen om die persoon op het gemak te stellen.

2.  Oordeel niet te snel

Dit is een lastige. We zijn heel snel geneigd om tijdens een gesprek – vaak in het hoofd – al commentaar te geven. Bijvoorbeeld: ‘ja, dat is zo’ of ‘nee, dat zie ik toch anders’ of ‘ik zou het zo en zo doen…..’ Op dat moment stopt het empathisch luisteren. Probeer juist te begrijpen wat de ander zegt zonder waardeoordeel. Stel open en neutrale vragen om beter te begrijpen.

3.  Luister tussen de regels door

Wat wordt er verbaal en non-verbaal gezegd door de gesprekspartner. Zijn de woorden en de bedoeling wel helemaal hetzelfde? Vaak kun je aan de intonatie horen dat iemand iets anders bedoelt dan hij daadwerkelijk zegt. Welke emotie hoor en zie je? Benoem wat je ziet, voelt of hoort. Bijvoorbeeld: ‘ik zie of merk dat dit je raakt of dat je hierover (on)tevreden bent’. Zo kun je verbinding maken met je gesprekspartner.

4.  Vraag door

Om een duidelijk beeld en begrip te krijgen van de behoefte van de ander of de inhoud van zijn verhaal is het zaak om door te vragen. Wel is het hierbij van belang om de juiste vraag op het juiste moment te stellen. Wanneer iemand net zijn verhaal zit te vertellen en dat raakt die persoon kan een ‘plompverloren’ vraag of een spervuur aan vragen hem volledig dicht laten klappen. De vragen zijn juist bedoeld om de ander aan te moedigen om verder te vertellen.

5.  Geef de ander de ruimte om te praten

Denk niet aan een half woord genoeg te hebben en dan het gesprek over te nemen. Laat jouw advies voorlopig even achterwege. Stel je open voor het verhaal van de ander zonder te bedenken waar het heen gaat. Bij empathisch luisteren draait het vooral om de ander en jij leeft je in in de denk- en gevoelswereld van die ander. Dat kan bij ieder mens verschillend zijn, daarom is het zo belangrijk dat de ander de ruimte krijgt of een beetje aangemoedigd wordt om te praten.

Wil jij effectiever communiceren? Pas dan bovengenoemde tips toe. De kwaliteit van de gesprekken zal flink verbeteren.

Wil jij je verder ontwikkelen? Kijk dan welk programma bij jou past: Professional of Leidinggevende.

Op jouw succes!

Christine