welkom teamlidElk team heeft te maken met verandering in teamsamenstelling. Er gaat er 1 weg en er komt weer een nieuwe collega bij. Zo’n wijziging heeft impact op iedereen en vraagt om een zorgvuldige behandeling. Want je wilt toch niet dat het nieuwe teamlid over een halfjaar nog steeds een vreemde eend in de bijt is?  

Teamdynamiek

Een nieuw teamlid erbij heeft gevolgen voor de teamdynamiek. De kaarten worden opnieuw geschud. Wat gebeurt er met de hiërarchie? Wijzigt de taakverdeling en hoe blijven de onderlinge verhoudingen? Allemaal vragen die bewust of onbewust spelen en hebben alles te maken met het gevoel van veiligheid binnen het team. Bij een nieuw teamlid gaat het dus niet alleen over het ‘plekje’ en het inwerken van die persoon, maar het betreft het hele team. Een zorgvuldige begeleiding van de teamleider is hierbij van cruciaal belang.  

Teamwisseling

Is er ook sprake van een vertrekkend teamlid? Schenk dan aandacht aan het vertrek van deze persoon. Sta met elkaar stil bij wat die persoon voor het team heeft betekend. Dat gevoel van waardering en respect is niet alleen belangrijk voor het vertrekkende teamlid, maar zeker ook voor de mensen die blijven. Het is dus belangrijk om het afscheid nemen van een collega op de agenda te zetten en niet stilletjes als een nachtkaarsje uit te laten gaan. Zo kunnen mensen het ene boek sluiten en het andere boek openen.  

Welkom voor het nieuwe teamlid

Gun iedereen de tijd om het nieuwe teamlid welkom te heten en die persoon onderdeel te maken van het team. Inwerken geldt uiteindelijk voor iedereen en het is functioneel om zoveel mogelijk teamleden hierbij te betrekken.

Een paar tips:

  • Start met een bijeenkomst van alle teamleden waarbij elk teamlid zich voorstelt.
  • Wat is zijn/haar werkzaamhede en ervaring.
  • Wat zijn de hobby’s.
  • Om het luchtig te maken kun je ieder teamlid vragen een gekke / leuke anekdote over een ander te laten vertellen. Uiteraard mag dit niet kwetsend zijn.
  • Laat het nieuwe teamlid zichzelf voorstellen.
  • Vraag het nieuwe teamlid te benoemen wat hij/zij nodig heeft om deel te worden van het team.
  • Benoem het teamdoel en benadruk welke talenten van de individuele personen nodig is om dat te bereiken. Inclusief het talent van de nieuwe medewerker.
  • Benoem hoe het team samenwerkt en vraag de teamleden of zij een aanvulling hierop hebben.
  • Maak met elkaar een taakverdeling over het inwerken van de nieuwkomer. Wie maakt deze persoon wegwijs in de systemen? Wie fungeert als mentor? Wie zorgt ervoor dat het nieuwe teamlid over de nodige middelen/materialen beschikt?
  Kortom: betrek zoveel mogelijk teamleden bij het inwerken van de nieuwkomer. Zo raakt deze persoon sneller vertrouwd met de cultuur binnen het team en wordt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om er een succes van te maken.  

Teamleider

Voor de teamleider ligt een belangrijke en coachende taak in het hele proces van wisselen van medewerkers in het team. Het is ook gelijk een periode waarbij je als teamleider het hele team aandacht geeft en meeneemt in de verandering. Het kost in het begin wat extra tijd, maar dat verdient zich dubbel en dwars terug.   Meer weten wat CAB training & coaching voor jou en/of jouw team kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op. Christine     Als gecertificeerd consultant bij Q4Profiles maak ik gebruik van de DISC profielen als aanvulling op mijn dienstverlening. Jaarlijks volg ik ‘bijspijker sessies’ bij Q4Profiles om me verder te ontwikkelen op het gebied van DISC gedragsstijlen en communicatie.