Paper team linked together partnership conceptHelp, mijn team is geen team! Dit is een regelmatig gehoorde kreet. En niet zelden blijkt het om een groep mensen te gaan dat nog geen team is. Een team is altijd een groep, maar een groep is niet altijd een team.

 

Wat is eigenlijk het verschil tussen een groep en een team op een afdeling?

Een groep

Over het algemeen kun je stellen dat een groep bestaat uit individueel werkende mensen die zelden aan een gemeenschappelijk doel werken. Er is weinig sprake van gedeelde verantwoordelijkheden. Men voelt geen verplichting naar elkaar toe. Het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden of bereiken van doelen voelt niet of nauwelijks  als noodzaak.

Een team

We spreken van een team wanneer er sprake is van een groep mensen die werken aan gemeenschappelijk doel waarbij samenwerken noodzakelijk is. Er is een duidelijk verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast is er onderling vertrouwen, waardering en respect.

Hoe komt het dat het team geen team is, maar een groep mensen is die werken in dezelfde organisatie of afdeling? Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Een reorganisatie of fusie waarbij nieuwe teams worden samengesteld is een vaak genoemde oorzaak. Maar denk ook aan gebrekkige interne communicatie of een eilandjescultuur. Helaas draagt de toegenomen onzekerheid voor baan- of functiebehoud voor veel medewerkers bij aan  het creëren van een eilandjescultuur. Dat is jammer, want daardoor gaat veel energie en slagkracht verloren.

Werken in echt teamverband heeft veel voordelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bundelen van kennis en vaardigheden waardoor sneller een groter resultaat bereikt wordt
  • Elkaar versterken en gezamenlijk bedenken van creatieve oplossingen
  • Snel kunnen inspelen op wijzigingen en vragen
  • Samen beter bestand om tegenslagen op te vangen
  • Collectieve trots t.o.v. het team en de organisatie 

Valkuilen 

In sommige gevallen lijkt het of een team succesvol is, maar het kan zijn dat schijn bedriegt. Er zijn dan andere dingen aan de hand zoals:

  • Groepsdenken. De wens om als groep (team) unaniem te denken is groter dan de wens om tot een realistische oplossing of beslissing te komen. Het ontbreekt het team aan kritisch vermogen.
  • Abilene Paradox. Teamleden doen aardig en beleefd tegen elkaar en willen niet kwetsen. Niemand durft tegen de heersende opvatting in te gaan en het ontbreekt daardoor aan kritisch geluid of discussie.
  • Toeschouwerssyndroom. Niemand neemt echt de leiding en het team wordt passief.
  • Conformiteit. Teamleden passen zich aan elkaar aan, omdat men bang is af te wijken van de rest.

Wees alert dat het team niet in bovengenoemde valkuilen stapt. Het lijkt in eerste instantie of het team bijzonder harmonieus samenwerkt, maar dat is slechts schijn. Daarnaast kost dergelijk gedrag aan slagkracht van het team.

Werken met een (h)echt team biedt dus veel voordelen en is absoluut voor iedereen bereikbaar. 

Wil je doorgroeien met jouw team naar een succesvol team en alle teamleden op een interactieve manier laten ervaren wat echt samenwerken oplevert? Neem vrijblijvend contact op en laten we sparren over de mogelijkheden.

Handtekening Christine