Doelen stellenAls ondernemer en leidinggevende ben je regelmatig bezig met het stellen en bijstellen van doelen. Je deelt ze ongetwijfeld keer op keer met je teamleden. Je merkt telkens weer dat de doelen niet lang prioriteit krijgen en snel weer overgegaan wordt tot de orde van de dag. Hoe krijg je teamleden mee richting het gewenste resultaat?

Laten we eerst eens kijken naar een veelvoorkomende oorzaak waarom teamleden niet lang of geen prioriteit aan doelen geven. Het probleem zit hem vaak in het feit dat teamleden de betrokkenheid en de urgentie missen of niet voelen bij de doelen. Ze horen het aan wat het doel is, maar haken al snel weer af. Hun focus ligt op meer bij de dagelijkse werkzaamheden die moeten gebeuren.

Waar moet je vooral op letten om je teamleden mee te krijgen richting het gewenste doel:

1)  Maak het doel en de urgentie helder

Het klinkt als een open deur, maar realiseer je bij het over de bühne krijgen van het doel dat de teamleden eerst overtuigd moeten worden. Voor jou is het vast al glashelder wat het doel is waarom het belangrijk is. Je hebt er ongetwijfeld al lang en uitgebreid over nagedacht. Je bent er zeer waarschijnlijk zelf enthousiast over. Maar nu moet je je teamleden zien te overtuigen. Wat is nu precies het doel en waarom is het urgent? Wat zijn de gevolgen als we het doel niet halen? Wanneer is het doel behaald? Wat levert het doel ons op? Maak het concreet.

2)  Participeren

Door teamleden te betrekken bij het vormgeven van het proces HOE we met elkaar het doel gaan bereiken raken mensen gemotiveerd. Laat mensen meedenken en meebeslissen. Wie is waar goed in en wie gaat wat doen? Hoeveel tijd en ruimte is er of krijgen mensen om het doel te bereiken? Ook bij dit onderdeel geldt: maak het concreet. Er komen ongetwijfeld veel ideeën op tafel. Maak met elkaar een helder plan wie, wat en wanneer doet. Bespreek regelmatig met elkaar de vorderingen en de tegenslagen. Bedenk met elkaar hoe de tegenslagen overwonnen kunnen worden.

3)  Houd het behapbaar

Ga stap voor stap te werk. Ga het liefst met één helder doel tegelijk aan de slag en verdeel het in kleinere subdoelen. En wanneer een subdoel is afgerond, vier dan met elkaar dit succes(je). Dit vergemakkelijkt het om hierna de focus op de volgende stap te zetten richting het einddoel. Het maakt het proces overzichtelijker.

Bedenk ook dat niet iedereen hetzelfde reageert op nieuwe doelen. Een nieuw doel betekent vaak ook een verandering. De één is al snel enthousiast ergens over en de ander moet dat eerst op zich in laten werken. De één heeft veel informatie en details nodig – liefst op papier – terwijl de ander genoeg heeft aan de hoofdlijnen. Om elk teamlid mee te krijgen zul je daar rekening mee moeten houden. Hoe verschillend mensen omgaan met veranderingen en hoe je daarop kunt anticiperen kun je hier lezen.

Christine