We hebben er allemaal regelmatig mee te maken. Kritiek. En zowel het op een goede manier geven als ontvangen van kritiek is nog niet zo gemakkelijk. Ten minste: als je er iets mee wilt bereiken en er van wilt leren en niet van in de stress wilt schieten.

Kunst van kritiek geven en ontvangen

Kritiek heeft vaak een grote impact en wordt niet zelden ervaren als een persoonlijke aanval. Het is dus zaak voor beide partijen – de gever en de ontvanger – om niet uit de bocht te vliegen met kritiek. Wanneer je kritiek uit op het moment dat je boos en gefrustreerd bent is de kans dus erg groot dat je uit de bocht vliegt. Je boodschap mist volledig zijn doel en de ontvanger voelt zich aangevallen, gekwetst of enorm onzeker.

Kritiek: wat is dat eigenlijk?

Kritiek kan een uiting van afkeuring zijn, het niet eens zijn met bepaald gedrag of het noemen van fouten. Kritiek betekent meestal een uiting van afkeuring, hoewel het in het algemeen niet per definitie negatief hoeft te zijn. De manier waarop, het moment of de omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het negatief wordt.

In deze context gaan we er vanuit dat je met het geven van kritiek een verandering wilt bewerkstelligen. Het is niet bedoeld als uiting van frustratie, want daar bereik je namelijk nooit blijvende verandering mee. Het lucht hooguit zeer tijdelijk op.

Handige tips voor het geven van kritiek: 

 • Ben je boos of gefrustreerd, stel dan het geven van kritiek uit
 • Bedenk wat je wilt bereiken met je kritiek
 • Geef kritiek niet in het bijzijn van anderen, dit werkt meestal averechts
 • Blijf kalm, houdt je bij de feiten en laat je niet verleiden tot een welles-nietes discussie
 • Wees alert op de reactie van de ander. Bedenk dat veel mensen het lastig vinden om kritiek te ontvangen
 • Bij hevige weerstand of dicht klappen: leg uit dat je goede bedoelingen hebt met de kritiek en wat je wilt bereiken

Handige tips voor het ontvangen van kritiek: Kritiek

 • Luister goed naar de kritiek en laat het bezinken
 • Schiet niet direct in de verdediging
 • Vraag door als je niet snapt wat de ander bedoelt en van jou verwacht
 • Bedenk wat je kunt leren van of verbeteren met de kritiek
 • Voel je bij jezelf enorme frustratie, onmacht of onzekerheid? Geef aan dat je er over na wilt denken en er op later tijdstip op terug wilt komen
 • Vraag concrete tips om te verbeteren

Om effectief samen te kunnen werken en communiceren is het zaak om verantwoord om te gaan met kritiek. En we gaan nu eenmaal niet allemaal hetzelfde om met kritiek. Voor de ene persoon zal het veel minder lastig zijn dan voor de andere persoon. Doe het altijd met respect en vergeet ook niet om een compliment te geven als iemand die verdient.

Succes!

Christine