Leidinggeven is als een complexe puzzel. In het hart van deze puzzel bevindt zich een cruciaal stuk: het begrijpen én benutten van de drijfveren van jouw team.

 

Elk teamlid draagt zijn/haar eigen unieke motivatie met zich mee. Het is niet genoeg om slechts de taken te verdelen; het is de kunst om te luisteren naar en in te spelen op de individuele tonen van passie en doelgerichtheid. Met andere woorden waar gaat jouw teamlid nou echt van ‘aan’ en hoe kun je dat zo optimaal mogelijk matchen met de taken binnen het team.

 

Maar waarom is dat zo belangrijk?

 

Verhoogde Jobtevredenheid: Werknemers die kunnen werken in lijn met hun drijfveren ervaren een diepere voldoening in hun werk. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving en verhoogt de algehele jobtevredenheid, wat op zijn beurt het verloop vermindert.

 

Beter Talentbehoud: Organisaties die actief streven naar een match met drijfveren tonen hun inzet voor het welzijn van hun medewerkers. Dit draagt bij aan een positief imago van de organisatie en helpt bij het behouden van talent op de lange termijn.

 

Psychologisch Veilig Klimaat: Door drijfveren serieus te nemen, creëer je een psychologisch veilig klimaat waarin medewerkers zich vrij voelen om hun ware zelf te zijn. Dit bevordert open communicatie, ideeëndeling, persoonlijke groei en een positieve bedrijfscultuur.

 

Kortom, het matchen met drijfveren is niet alleen een investering in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, maar ook een strategische zet om als organisatie veerkrachtig, innovatief en succesvol te zijn in een dynamische zakelijke omgeving.

 

Wat zijn de risico’s van een mismatch met drijfveren? 

 

Een mismatch met drijfveren op de werkvloer kan als een stille storm zijn die langzaam, maar zeker schade aanricht. Enkele gevaren op de loer liggen:

 

Gebrek aan Motivatie: Als medewerkers niet hun drijfveren kunnen uitleven in hun werk, ontbreekt het hen aan intrinsieke motivatie. Dit leidt al snel tot verminderde betrokkenheid, lagere productiviteit en een algemeen gebrek aan enthousiasme.

 

Frustratie en Ontevredenheid: Een mismatch met drijfveren kan leiden tot constante frustratie. Medewerkers kunnen zich ontevreden voelen omdat ze niet de voldoening halen uit hun werk die ze nodig hebben. Het resultaat: een neerwaartse spiraal van negatieve emoties. Dit beïnvloedt vaak het hele team.

 

Afname van Teamcohesie: Als de individuele drijfveren niet aansluiten bij de overkoepelende doelen van het team of de organisatie, kan dit de teamcohesie sterk verminderen. Gevolg: het team werkt niet goed samen en er ontstaan spanningen.

 

Hoog Verloop: Werknemers die constant het gevoel hebben dat hun drijfveren niet worden erkend of benut, zijn sneller geneigd om elders kansen te zoeken. Dit leidt helaas tot een hoog verloop, wat zowel kostbaar als demoraliserend is voor het team en de organisatie.

 

Stress en Burn-out: Een voortdurende mismatch met drijfveren kan leiden tot stress en uiteindelijk burn-out. Medewerkers die niet in lijn werken met hun natuurlijke neigingen en behoeften lopen het risico op uitputting en verminderd welzijn.

 

Wist je dat mensen zich lang niet altijd bewust zijn van hun drijfveren? Ze voelen bijvoorbeeld wel onvrede en frustratie, maar weten niet goed te benoemen waar ze nu eigenlijk echt van áán gaan.

In de DISC Persoonlijke Stijl Analyse wordt dieper ingegaan op de drijfveren. Dit werkt heel verhelderend voor zowel de medewerker als voor jou als leidinggevende.

 

Voorbeeld uit de praktijk:

 

Zo besprak ik met een teamlid zijn DISC profiel. In deze coachsessie kwam duidelijk naar voren dat zijn werkzaamheden totaal niet in lijn lag met zijn drijfveren. Dit kostte hem zoveel energie en zorgde ervoor dat hij met steeds meer tegenzin naar zijn werk ging. Pas tijdens ons gesprek viel het kwartje dat hij echt niet gelukkig was met zijn functie en takenpakket. Hij heeft inmiddels een andere functie die wél aansluit bij zijn drijfveren en werkt weer met plezier.

 

👉 Wil jij ok aan de slag met jouw drijfveren en die van je team?  Plan nu jouw gratis Helderheidsgesprek in. Dan bespreken we uitgebreid de mogelijkheden.

 

Christine

 

 

 

 

Als gecertificeerd consultant bij Q4Profiles maak ik gebruik van de DISC profielen als aanvulling in mijn trainingen en coachtrajecten. Jaarlijks volg ik ‘bijspijker sessies’ bij Q4Profiles om me verder te ontwikkelen op het gebied van DISC gedragsstijlen, communicatie en samenwerken.