COMMITMENT concept

 

Er zijn zo van die termen die te pas en te onpas gebruikt worden in allerlei vergaderingen, artikelen en trainingen. Commitment is ook zo’n woord. Door het vele roeptoeteren van het woord, verliest het aan waarde. Noem het woordinflatie. Dat is jammer, want commitment is een essentiële voorwaarde voor succes.

Wat betekent commitment nu eigenlijk? Helaas kent dit woord niet echt één duidelijke Nederlandse vertaling. In de praktijk blijkt dan ook dat het woord commitment voor veel mensen niet dezelfde betekenis heeft.

Met commitment wordt meestal bedoeld:

  • Betrokkenheid
  • Verplichting
  • Toewijding

Gebrek aan commitment betekent vaak: ja zeggen, maar nee of iets anders doen! Heel irritant. Daarbij komt dat veel mensen commitment als iets vrijblijvends ervaren. Dat is een flink pijnpunt. Waar ligt dat nu aan? En hoe creëer je wel commitment?

Commitment krijg je dus niet vanzelf. Alleen maar roepen dat je commitment verwacht of nodig hebt voor bijvoorbeeld een verandering van de werkwijze, betekent nog niet dat je het commitment dan automatisch krijgt. Als ik training aan een team geef heb ik ook hun commitment nodig. Nu kan ik wel zeggen dat ik hun commitment verwacht, maar de kans is groot dat ze denken: Yeah right! Wij zitten hier ook maar, omdat het ons is opgedragen. Dus met roeptoeteren ga ook ik het niet winnen.

Wat levert commitment zoal op? 

  • Ontwikkeling eigenaarschap van betrokkenen
  • Meer doelgerichte actie
  • Grotere flexibiliteit bij verandering
  • Vergroot het samenhorigheidsgevoel
  • Sneller benutten van kansen

Hoe creëer je commitment? 

Een positief geformuleerd doel. Een verandering vindt meestal plaats omdat een bepaald “probleem” opgelost moet worden. De aandacht wordt vaak gelegd op wat er niet is of niet goed gaat. En zo ontstaat al snel een negatief geformuleerd doel. Zorg voor een positief geformuleerd doel.

Geef duidelijkheid. Voorkom ruime interpretatie mogelijkheden. Geef zoveel mogelijk duidelijk aan wat er verwacht wordt, van wie en wanneer. En wat levert het ons op? Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Moet je dan alles voorkauwen? Nee hoor, laat het hoe zoveel mogelijk aan de mensen zelf over. Dat vergroot de betrokkenheid. 

Creëer ruimte voor vragen, twijfels en bezwaren. Wanneer mensen hun vragen, twijfels of bezwaren niet kunnen uiten bij diegene die commitment verlangt, groeit de onvrede en kun je commitment wel vergeten. Betekent overigens niet dat je alleen commitment krijgt wanneer je aan ieders bezwaar of vraag kunt voldoen. Met een luisterend oor en heldere uitleg waarom iets niet kan of anders wordt gezien, wordt het fundament van commitment een stuk steviger.

Vraag om commitment. Regelmatig wordt mij gevraagd: “kun je dat gewoon vragen dan?” Ja absoluut! Als voorgaande stappen zijn doorlopen is het zelfs heel krachtig om te vragen of mensen hun commitment willen uitspreken of tonen door hun hand op te steken. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en eigenaarschap. En je kunt mensen er aan herinneren dat ze hun commitment hebben aangegeven wanneer je merkt dat het commitment minder wordt.

Laat mensen niet aan hun lot over. Wat je vaak ziet gebeuren is dat de boodschap is overgebracht – luid en duidelijk – en nu is het aan jullie. In het begin is er waarschijnlijk voldoende commitment. De kans is groot dat teamleden in de loop van het proces alleen het noodzakelijke of zichtbare doen. Het commitment brokkelt af. Coach de mensen gedurende het hele proces.

Het draait bij commitment om een betrokkenheid waarbij mensen de verplichting voelen om in actie te komen en aan het doel te werken.

Betrekken maakt betrokken.

Handtekening Christine