Find new solutions

Een goede samenwerking levert in allerlei opzichten veel op, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Maar hoe soepel verloopt de samenwerking tussen jouw teamleden? Werken de teamleden echt samen of wordt er op eilandjes gewerkt? Is de sfeer soms om te snijden en “lopen mensen op eieren”? Of kabbelt het wel en je weet er zit veel meer in het team, maar het komt er niet uit?

Het is voor veel mensen heel frustrerend wanneer de samenwerking dag in dag uit stroef verloopt. Het kost veel energie en verpest het werkplezier. Een verslechterde samenwerking kan zelfs klanten kosten.

De kunst is ervoor te zorgen dat teamleden elkaar versterken. Onderstaande tips helpen hierbij:

1. Open communicatie

In een werkomgeving waarin van alles kan worden gezegd heerst veel meer ontspanning. Je hebt dan een sfeer waarin mensen met elkaar praten en niet over elkaar. Teamleden geven elkaar feedback en leren daardoor ook veel meer van elkaar. Durf waardering en irritaties uit te spreken. Dat is wennen, maar het levert zoveel op.

2. Respecteer elkaar

Elkaar respecteren betekent iedereen in zijn waarde laten en niet te oordelen. Iedereen is verschillend en door elkaars individuele verschillen te respecteren en daar juist gebruik van te maken versterkt het team. Elkaar laten uitspreken en echt luisteren naar elkaar zijn ook een vorm van respect tonen. Het komt de samenwerking ten goede.

3. Ruimte voor plezier

Natuurlijk moet er flink doorgewerkt worden. Daar is ook niks mis mee. Maar er moet ook ruimte zijn om van tijd tot tijd plezier met elkaar te hebben. Wie lol met elkaar heeft, werkt een stuk prettiger. Even de druk van de ketel en dan kan iedereen er weer tegenaan. Geen plezier ten koste van één of meerdere teamleden, maar plezier mét elkaar.

4. Bespreek het groepsproces

Wat gaat goed binnen het team en wat gaat minder? Hoe komt dat? Hoe kan het anders? Waar zitten de knelpunten? De mening van iedereen telt en is zelfs broodnodig bij het groepsproces. Er moet ruimte voor iedereen zijn.

Kan het team wel een boost gebruiken om de samenwerking te versterken en zo de resultaten te verbeteren? 

Herken je dit?

 • Dat het team niet helder communiceert met als gevolg onderlinge irritaties, ontevreden klanten of zelfs omzetverlies?
 • Diep van binnen weet je dat de teamleden hun volledige talenten niet optimaal benutten? De teamleden voelen dat ook zo, maar melden het niet?
 • Door organisatieveranderingen is jouw team nog geen (h)echt team?
 • Er sprake is van een wij/zij cultuur? Er wordt op eilandjes gewerkt?
 • Dat waardevolle kansen blijven liggen, omdat de teamleden onvoldoende eigen verantwoordelijkheid nemen?
 • Er is een constante tijdsdruk waardoor onvoldoende ruimte voor reflectie en/of groei binnen het team is?

Doorbreek de cirkel en leer met elkaar krachtiger en slimmer gebruik te maken van de communicatie en samenwerking. Wat levert dit zoal op?

 • Meer tijdwinst door efficiënte communicatie
 • Er is een basis gelegd voor een nog effectievere samenwerking
 • Het gezamenlijk bereiken van een vastgesteld doel
 • Inzicht in de talenten en ambities binnen het team
 • Teamleden krijgen inzicht in de communicatiefilters, waardoor effectiever gecommuniceerd en samengewerkt wordt
 • Met elkaar concrete afspraken maken over de samenwerking

Meer weten over de mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren? Lees hier meer.